Това е блог на Европейски образователен проект "Ефикасен педагогически ресурс за активно учене" по програма Еразъм +. Проектът започна през септември 2016 година и ще се реализира в НУ"Свети Софроний Врачански" гр. Враца в продължение на три години. Дейностите се финансират с подкрепата на ЕК.

четвъртък, 1 декември 2016 г.

Анкетно проучване

В началото на м. декември бе направена анкета с цел да се проучи до каква степен учениците от работещите по проекта класове са запознати с проблемите за изменението на климата и глобалното затопляне. В нея участваха общо 82 ученици на възраст между 7 и 9 години.
Учениците са стигнали до информацията за съществуването на проблема за глобалното затопляне по различни начини. На 24 ученици все още им предстои да се запознаят с процеса на изменението на климата и глобалното затопляне, 42 ученици са разбрали от интернет, 7 ученици - от училище, 5 - от пресата в това число вестници и списания и 4 ученици - от своите семейства.
Отговорите свързани с възникването на процеса парников ефект също са различни. 35 ученици смятат,  че изменението на климата и парников ефект е едно и също, 47 - не са на това мнение, 51 ученици допускат, че изменението на климата се причинява от парниковия ефект, а други 31 ученици смятат тази информация за невярна. Според 23 ученици парниковият ефект е причинен от изменението на климата, а според 59 ученици  няма връзка между тези явления. На въпроса кои от посочените изкопаеми са горива – 56 ученици са посочили само нефт, 33 –само въглища, 40 ученика –определят като гориво само природния газ и само 22 ученика –са отбелязали, че всичките посочени са горива.
Според 6 ученици няма да се случи нищо, ако запалим природни горива, 33 ученици предполагат, че ще сте стане голям пожар, 44 ученици твърдят, че се унищожава кислородът и в атмосферата се отделя въглероден диоксид, а 8 ученици отговарят, че въглеродният диоксид се унищожава  и във въздуха се освобождава кислород.
Според 23 ученици основният парников газ е кислород, други 43 ученика се насочват  към въглероден диоксид, 5 ученици смятат, че това е озонът и 7 ученици определят метана като парников газ.
За най-голям замърсител на въздуха 23 ученици посочват  Китай,  28 –САЩ, а Германия и Индия са посочили по 12 ученици.
Според 24 ученици крушката с нажежаема жичка използва най-малко енергия, според други 39 ученици това са LED – диодните лампи и флуоресциращи и халогенни са посочени от по 8 ученици.
Производството на енергия от изкопаеми горива не оказва силно влияние върху глобалното затопляне твърдят 52 ученици , а 16 ученици са на обратното мнение.
Производството на енергия от възобновяеми източници се приема от 51 ученици за полезно за планетата, а 20 ученици не отдават значение на неговата полза.
Според 22 ученици използването на електрическа енергия не влияе лошо за околната среда, но според 45 има негативно влияние.
По-голямата част от учениците отдават сериозно значение на зелените пояси и залесяването.  Много от учениците споделят, че са участвали в почистване на корито на река, почистване но детска площадка или засаждане на дървета, храсти и цветя.Няма коментари:

Публикуване на коментар