Това е блог на Европейски образователен проект "Ефикасен педагогически ресурс за активно учене" по програма Еразъм +. Проектът започна през септември 2016 година и ще се реализира в НУ"Свети Софроний Врачански" гр. Враца в продължение на три години. Дейностите се финансират с подкрепата на ЕК.

петък, 9 декември 2016 г.

Еразъм кът в класната стая

Първата дейност на работещите по проекта класове бе да открият на картата държавите и да направят в класните си стаи кът Еразъм+. В него учениците ще събират материалите от своите проучвания по темите през следващите три години.

Няма коментари:

Публикуване на коментар