Това е блог на Европейски образователен проект "Ефикасен педагогически ресурс за активно учене" по програма Еразъм +. Проектът започна през септември 2016 година и ще се реализира в НУ"Свети Софроний Врачански" гр. Враца в продължение на три години. Дейностите се финансират с подкрепата на ЕК.

сряда, 21 декември 2016 г.

Проучи, научи и пази

Учениците на г-жа Вера Николова посетиха библиотеката към  читалище "Развитие" с цел проучване на глобалното затопляне. В дейността се включиха и родители, за подпомогнат  малките ученици в осъществяването на проучвателната им задача. Те подбраха подходяща литература по темата и дискутираха с малките изследователи интересни факти по темата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар