Това е блог на Европейски образователен проект "Ефикасен педагогически ресурс за активно учене" по програма Еразъм +. Проектът започна през септември 2016 година и ще се реализира в НУ"Свети Софроний Врачански" гр. Враца в продължение на три години. Дейностите се финансират с подкрепата на ЕК.

сряда, 29 май 2019 г.

Транснационална среща по Програма „Еразъм+“ в Полша


В периода от 22 до 24 май 2019г., в Карчмиска, Полша, се проведе транснационална среща по Европейски проект „Ефикасен педагогически ресурс за активно учене“ по програма Еразъм+. НУ „Св. Софроний Врачанские партньор в проекта заедно с училища от Испания, Италия, Гваделупа-Франция и Полша. В срещата участваха Светлана Пойчева, Лиляна Лазарова, Вера Николова, координатори и директори от партньорските училища. Проектът е в последната си година на реализация. Обсъдени бяха основни дейности по финализирането му: хронологична подредба на дейностите в Web-страницата на съвместния проект; финална песен „Да опазим Земята”, изработване на наръчник за учителя и др. Партньорите обсъдиха предложения за представяне на дейностите по проекта и в eTwinning платформата.
Проблем на глобалното затопляне в Полша е ерозията на почвата и продължителните валежи. Участниците в срещата посетиха Казимеж  Долни на река Висла - красиво ждрело, което е възникнало в резултат на водна ерозия на льосови скали, образувани от изветрели материали, издухани от вятъра и от проливни дъждове. Слоят на тази прахообразна жълта скала е с дебелина 20-30 метра. В голяма степен за създаването на тези долини е допринесло затоплянето на климата и  човешката дейност, която е причинила увеличен отток на дъждовна вода и топене на сняг, които нарязват и измиват льосовите скали. Река Висла  приижда и залива дървета.  Очаква се на 29 май да достигне пикови измервани максимални стойности.
Контактите с учители, ученици и обмена на информация с партньорите позволиха в рамките на една динамична седмица натрупване на опит и информация, които участниците във визитата ще споделят с колегите си от НУ „Св. Софроний Врачански .
По време на тригодишната си работа по проекта ученици и учители наблюдаваха и проучваха промените в климата и споделяха постигнатите резултати с учители и ученици от Европа. Така научиха повече за промените, които настъпват в различните точки на света, станаха по-съпричастни и по-добри към природата

Метеорологична и пречиствателни станции
неделя, 12 май 2019 г.

Нашата пътуваща книга

Дунавско хоро

     Дунавско хоро е най-популярното хоро на българския композитор Дико Илиев. То е написано през април 1937 година, когато Дико Илиев работи в оркестъра на Тридесет и шести пехотен козлодуйски полк в Оряхово.  Аранжирано първоначално за духов оркестър, то е право хоро в размер 2/4.
      Представяме нашата страна пред партньорите по проекта с негово изпълнение, в което участват ученици от четвърти клас.