Това е блог на Европейски образователен проект "Ефикасен педагогически ресурс за активно учене" по програма Еразъм +. Проектът започна през септември 2016 година и ще се реализира в НУ"Свети Софроний Врачански" гр. Враца в продължение на три години. Дейностите се финансират с подкрепата на ЕК.

неделя, 20 ноември 2016 г.

Начало на проекта

С транснационална среща през месец ноември в НУ „Рафаел Циполен”, Франция, Гваделупа стартира проект „Ефикасен педагогически ресурс за активно учене” по програма Еразъм +. Това е третият европейски образователен проект, по който ще работят учителите и учениците от НУ ”Св. Софроний Врачански” през следващите три години.
В работната среща взеха участие директори и координатори от страните-партньори по проекта – Франция, България, Полша, Италия и Испания. Сътрудничеството между партньорите е насочено към активното включване на ученици и учители от европейските училища  в изследователски ситуации по теми и проблеми на  глобалното затопляне на Земята.
 Проектът ще се проведе в шест етапа, които ще ангажират младите хора в проучване на явленията, разбиране на нашата роля и даване на предложения за решаването на глобалните проблеми на нашия свят.
На предстоящата обучителна среща по проекта през месец май 2017г. в Испания  ще се участват и ученици от НУ „Св. Софроний Врачански”, които ще представят своите предложения чрез видеофилм.Няма коментари:

Публикуване на коментар