Това е блог на Европейски образователен проект "Ефикасен педагогически ресурс за активно учене" по програма Еразъм +. Проектът започна през септември 2016 година и ще се реализира в НУ"Свети Софроний Врачански" гр. Враца в продължение на три години. Дейностите се финансират с подкрепата на ЕК.

вторник, 21 ноември 2017 г.

„Никой не е толкова мъдър, че да няма какво да научи от природата”

Тези думи на Едгар Кейси и работата по проекта отведоха учениците от ГЦОУД 2 „а,б” класове в Природозащитен център „Натура”, гр. Враца. От любезните домакини децата получиха полезна информация за защитените територии на Природен парк „Врачански Балкан”. Обсъдиха парниковия ефект, замърсителите довеждащи до него, озоновата дупка, киселинните дъждове и др. Специално внимание се отдели на изчезващите животни и растения от местната флора и фауна, причинени от човешката дейност и глобалното затопляне.
Няма коментари:

Публикуване на коментар