Това е блог на Европейски образователен проект "Ефикасен педагогически ресурс за активно учене" по програма Еразъм +. Проектът започна през септември 2016 година и ще се реализира в НУ"Свети Софроний Врачански" гр. Враца в продължение на три години. Дейностите се финансират с подкрепата на ЕК.

петък, 10 ноември 2017 г.

Нашата електронна книга

Природата е всичко. Красивите природни пейзажи, морето, реките, езерата, планините, животните и чистият въздух – това са малкото от нещата, които имаме от нея.
Всеки заслужава да живее, учи и работи в чиста и здравословна среда, но човекът, при развитието на новите технологии, унищожава гори, убива животни, променя естествения път на реки, замърсява водите и въздуха с предприятията и заводите си. Това той прави, надявайки се, че ще живее по-добре. Заблуждава се, че в името на прогреса може да упражнява контрол над природата и забравя, че тя е общият дом на човечеството.


Няма коментари:

Публикуване на коментар