Това е блог на Европейски образователен проект "Ефикасен педагогически ресурс за активно учене" по програма Еразъм +. Проектът започна през септември 2016 година и ще се реализира в НУ"Свети Софроний Врачански" гр. Враца в продължение на три години. Дейностите се финансират с подкрепата на ЕК.

вторник, 14 февруари 2017 г.

Моделиране на парников ефект

Парниковият ефект е процес, при който атмосферата задържа част от енергията на слънцето и по този начин затопля земята и променя нейния климат.  Повечето учени, специалисти по въпросите на климата, смятат, че „парниковите газове”, които се освобождават в резултат на човешката дейност, изкуствено увеличават този ефект. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар