Това е блог на Европейски образователен проект "Ефикасен педагогически ресурс за активно учене" по програма Еразъм +. Проектът започна през септември 2016 година и ще се реализира в НУ"Свети Софроний Врачански" гр. Враца в продължение на три години. Дейностите се финансират с подкрепата на ЕК.

петък, 24 февруари 2017 г.

Плакат „Глобално затопляне“

Събраните материали от проучването на учениците от 2.в клас бяха оформени в плакат от Венислав. Учениците от училището ще се запознаят с интересните текстове и картини, които онагледяват процеса. Теодор, Никола, Памела, Радина и Венислав ще представят плаката в работещите класове.
Няма коментари:

Публикуване на коментар