Това е блог на Европейски образователен проект "Ефикасен педагогически ресурс за активно учене" по програма Еразъм +. Проектът започна през септември 2016 година и ще се реализира в НУ"Свети Софроний Врачански" гр. Враца в продължение на три години. Дейностите се финансират с подкрепата на ЕК.

събота, 10 февруари 2018 г.

Отбелязване Световния ден на влажните зони


Ученици от 3.в и 3.г класове участваха в отбелязването на Световния ден на влажните зони. 
През 2018 г. на фокус са „Влажните зони и устойчивото градско бъдеще“. Има изкуствено създадени влажни зони, но естествените са сред най-ценните природни богатства на Планетата, тъй като представляват едни от най-продуктивните места. Обитавани са от редки животински и растителни видове. Играят изключително важна роля в кръговрата на водата, възстановяват водните запаси, подхранват и пречистват подпочвените води.

Всичко това научихме в детски отдел на РБ „Христо Ботев“, където се срещнахме с инж. Цветинка Нейкова, директор на РИОСВ. Много интересни факти и проучвания за нашия регион ни разказаха младите изследователи от нейния екип, проведохме интерактивна игра и ни показаха новите издания на Червената книга на България. Получихме книжки и картички с екологична насоченост. Предстои ни вълнуващо практическо занимание до воден източник и работа с измервателни уреди.

Няма коментари:

Публикуване на коментар