Това е блог на Европейски образователен проект "Ефикасен педагогически ресурс за активно учене" по програма Еразъм +. Проектът започна през септември 2016 година и ще се реализира в НУ"Свети Софроний Врачански" гр. Враца в продължение на три години. Дейностите се финансират с подкрепата на ЕК.

понеделник, 15 май 2017 г.

Ученици обединяват усилията си за по-чиста планета

В периода 8-14 май 2017 г., в гр. Дос Херманас, Испания, се проведе втората обучителна среща за споделяне на дейности и добри практики  по проект „Ефикасен педагогически ресурс за активно учене” по програма „Еразъм +“. НУ „Св. Софроний Врачански “ е партньор в проекта заедно с училища от Италия, Полша и Франция, Гваделупа. В организираните образователни дейности участваха учениците Вяра Гуновска от ІІ-г клас, Радина Петрова и Венислав Георгиев от ІІ-в клас  и учителите Светлана Пойчева и Лиляна Лазарова.

Сътрудничеството между партньорите е насочено към активното включване в изследователски ситуации по проблемите на  глобалното затопляне на Земята. Ученици и учители участваха в дискусии и учебни демонстрации на парниковия ефект върху живота на хората, растенията и животните. Интересни решения на проблема бяха демонстрирани и в местната транспортна организация TUSSAM – рециклиране на течния охладител след филтриране и повторна употреба, внедряване на електрически превозни средства и изграждане на пунктове за зареждане от слънчеви колектори, вентилационни системи и намаляване потреблението на газ.


Промените в климата, водещи до изчезването на много видове, ще ангажира младите хора да проучват  тези явления в своята страна и да дават предложения за решаването на глобалните проблеми.Няма коментари:

Публикуване на коментар